Fabeloj de Andersen

El familioj

Titolo: Fabeloj de Andersen

Verkisto: Hans Christian Andersen

Bildo de la kovrilo:

Eldonjaro:

Eldonejo:

ISBN:

Aĉetebla ĉe:


Elŝutebla versio: http://infanejo.urbeto.info/

Aliaj utilaj informoj: Eblas elŝuti la bildojn kaj la esperantan tekston aparte, en diversaj tradukoj, interalie de L. L. Zamenhof.

Resumo: Fajrilo, Persista stana soldato, Reĝidino sur pizo, kaj fabeloj de aliaj aŭtoroj.


Elŝutebla versio: http://porinfana.net/

Aliaj utilaj informoj: klaku la bildon de legantaj infanoj sube

Resumo: Fajrilo, Avineto, Guto da akvo, Malbela anasido, Malnova strata lanterno, Korta koko kaj ventkoko, Kion la patro faras estas ĉiam ĝusta.


Elŝutebla sonversio:

Aliaj utilaj informoj: hejme registrita de Bart el Belgujo

Resumo: La novaj vestoj de la reĝo, Malbela anasido, Bukceno, Petolema kaprido, Reĝidino sur pizo, Soriko kaj cervo.


Elŝutebla sonversio: http://www.kunlaboro.pro.br/esperanto/fabeloj/

Aliaj utilaj informoj: de Flávio Fonseca kaj Cristina Pancieri

Resumo: ĝis nun tri fabeloj (Birdo Fenikso, Du fratoj, Plej bela rozo de la mondo)


KD sonversio: Stano Marček, 2010(?)

Aĉetebla ĉe: UEA

Aliaj utilaj informoj: La tuta kolekto sur du diskoj en formato MP3. Prezo: 48.00 EUR.

Aparte mendebla ĉe FEL:


Taŭgas por aĝo: 5 kaj pli

Recenzo: