Pinokjo

El familioj

Titolo: Pinokjo

Verkisto: Carlo Collodi

Bildo de la kovrilo:

Eldonjaro: 2003

Eldonejo: FEL

ISBN:

Aĉetebla ĉe: Retbutiko

Elŝutebla versio: PDF

Aliaj utilaj informoj: vidu en Vikipedio.

Taŭgas por aĝo: 5 kaj pli

Resumo: Maljuna lignaĵisto Ĝepeto skulptas el lignopeco marioneton, al kiu li donas nomon Pinokjo. Ĉi marioneto parolas, ridas, moviĝas, kreskas, petolas, agas tute kiel infano. Kaj kiel infano li trairas la unuajn infanajn tentojn: kaŝa neiro al la lernejo por spekti pupteatron, amikiĝo kun alia friponeto kiu lin devojigas, renkontiĝo kun trompistoj, iluzio pri fabela lando, ŝtelado, kaptiĝo fare de la ĝendarmoj, risko esti fritita kiel fiŝo, efektiva transformiĝo al azeno kun longaj oreloj, ĉar li estas maldiligenta en la lernejo, ktp. Plej nature estas prezentataj ankaŭ absurdaĵoj, kiel enkarcerigo verdiktita al priŝtelito, ne ja al la ŝtelintoj. Kaj ĉiu paĝo estas trempita en la kutima plenkreskula saĝo: se vi agas mise, vi spertos malbonajn sekvojn; se vi malobeas, vi troviĝos malbone; se vi agas bone, vi ĝuos rekompencon. Akompanas Pinokjon kiel gardanĝelo la Bluhara Feino, kiu klopodas reenvojigi lin sur la relojn de honesteco; saĝajn maksimojn distribuas la Parolanta Grilo; sed ilin Pinokjo neglektas, pri kio li devos poste forte penti. Se iu ankoraŭ ne konas la verkon, mi ne malkaŝos la finon, kiu kompreneble estas celo atendata kaj fine atingita, kiel decas en porknabaj libroj.

La temo estis plurfoje filmigita, eble unuafoje desegne en 1940 de eldonejo Walt Disney.

Recenzo: La mondo estas kruela por Pinokjo. La rakontoj estas timigaj plej ofte. Pro tio la libro eble ne plaĉos al ĉiuj infanoj ekde 5 jaroj... Certe por pli grandaj ĝi taŭgas ankaŭ, kaj ili pli bone komprenos la lecionojn kiel "ne fidu al ĉiuj, kiuj ŝajnigas esti viaj amikoj".
Marion